Kommunal planlegging

Godkjende kommuneplanar og reguleringsplanar, samt planar som ligg ute til høyring eller er under arbeid finn du på kommunen sin kartportal www.ørstakart.no

 

 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering