Individ og samfunn

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Offentleg bading i symjehallen
  Gjeld symjehallen i sentrum i tida 15.09.2017 – 15.05.2018. Ope også haust- og vinterferien.
 • Test med FAQ
  Testfaq i artikkel
 • Draumesommar
  Frivilligsentralen og flyktningkontoret ønskjer velkommen til draumesommar i Ørsta. Tilbodet er gratis , og til for dei som ikkje skal reise på ferie. Ein treng ikkje reise langt for å ha det kjekt i sommar.
 • KOMMUNEREFORM. INNBYGGJARUNDERSØKING OM HOVUDALTERNATIV
  I tråd med Ørsta kommunestyre sitt vedtak 11. juni 2015, er det no gjennomført innbyggjarundersøking om kva alternativ kommunen bør arbeide vidare med fram mot folkeavrøystinga.

snakk med oss.png

Login for redigering