Individ og samfunn

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Regional utvikling - statlege arbeidsplassar
  Utviklinga på landsnivå viser at tal på statlege arbeidsplassar er i vekst, medan talet i Møre og Romsdal er på veg ned. Vår region har halvparten så mange statlege arbeidsplassar som resten av landet, og Møre og Romsdal fylke burde hatt 4000 nye statlege arbeidsplassar for å kome opp på landsnivå!
 • Borgarleg vigsle
  Frå 1. januar 2018 kan de gifte dykk borgarleg i kommunen. Her i Ørsta er det ordførar Stein Aam, varaordførar Karen Høydal, rådmann Wenche Solheim og assisterande rådmann Eldar Øye, som har mynde til å utføre vigsle. Alle som ønskjer det kan gifte seg borgarleg i Ørsta kommune.
 • Prosjekt draumebilete
  Elevar på 9. trinnet i Ørsta kommune har overlevert sine ønskjer og draumar for framtida til politikarane.
 • Mange vil vere med og skape inkluderande lokalsamfunn
  - Universell utforming er så mykje meir enn materialistiske tiltak… Universell utforming er eit mål om eit samfunn der alle har plass og alle er velkomn, sa Urtė Karanauskaitė, leiar i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.
 • Offentleg bading i symjehallen
  Gjeld symjehallen i sentrum i tida 15.09.2017 – 15.05.2018. Ope også haust- og vinterferien.

snakk med oss.png

Login for redigering