Individ og samfunn

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Vigsle i kommunen
  Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen. Her i kommunen er det ordførar Stein Aam, varaordførar Karen Høydal, rådmann Wenche Solheim og assisterande rådmann Eldar Øye, som har mynde til å utføre vigsle. Det er kommunestyret som avgjer kven som har mynde til å vigsle.
 • Offentleg bading i symjehallen
  Gjeld symjehallen i sentrum i tida 15.09.2017 – 15.05.2018. Ope også haust- og vinterferien.
 • Draumesommar
  Frivilligsentralen og flyktningkontoret ønskjer velkommen til draumesommar i Ørsta. Tilbodet er gratis , og til for dei som ikkje skal reise på ferie. Ein treng ikkje reise langt for å ha det kjekt i sommar.
 • KOMMUNEREFORM. INNBYGGJARUNDERSØKING OM HOVUDALTERNATIV
  I tråd med Ørsta kommunestyre sitt vedtak 11. juni 2015, er det no gjennomført innbyggjarundersøking om kva alternativ kommunen bør arbeide vidare med fram mot folkeavrøystinga.

snakk med oss.png

Login for redigering