Individ og samfunn

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Offentleg bading i symjehallen
  Gjeld symjehallen i sentrum i tida 15.09.2016 – 15.05.2017 Ope også i haust- og vinterferien.
 • Draumesommar
  Frivilligsentralen og flyktningkontoret ønskjer velkommen til draumesommar i Ørsta. Tilbodet er gratis , og til for dei som ikkje skal reise på ferie. Ein treng ikkje reise langt for å ha det kjekt i sommar.
 • Strandryddedagen 2016 - 7. mai
  Den årlege strandrydde-dagen vert i år arrangert laurdag 7. mai. Det melder Hold Norge Rent, som sidan 2011 har teke initiativ til denne nasjonale dugnaden.
 • KOMMUNEREFORM. INNBYGGJARUNDERSØKING OM HOVUDALTERNATIV
  I tråd med Ørsta kommunestyre sitt vedtak 11. juni 2015, er det no gjennomført innbyggjarundersøking om kva alternativ kommunen bør arbeide vidare med fram mot folkeavrøystinga.
Login for redigering