Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Ørsta kommune skal sikre nødvendige og tilpassa tenester til dei som har behov for hjelp og støtte til eigenomsorg, dagleglivet sine gjeremål og eige livsopphald. Ørsta kommune skal gi heilskaplege, samordna og fleksible tenester i samråd med brukar og så nært knytt til heimen som råd. Tenestene skal bidra til at kvar einskild får leve eit mest mogleg sjølvstendig, aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre.
 
 

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Psykisk helse og meistring i eit endrings- og utviklingsperspektiv
  - Felles fagdag i psykiatri Sjustjerna Helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda inviterer til felles fagdag i psykiatri onsdag 11. april. Målgrupper for fagdagen er fagpersonell som jobbar med psykisk helse og meistring i kommunar og helseforetak, samt tilsette ved NAV-kontor i regionen.
 • Fagdag: Barn og unge med funksjonshindringar
  Onsdag 7. mars var det fagdag i Ivar Aasen-tunet. Leiarar og fagansvarlege frå både kommune og NAV, som arbeidar med barn og unge med funksjonshindringar og samansette behov, vart inviterte til fagleg påfyll og erfaringsutveksling.
 • Overtaking av Vallamarka
  Du har kanskje lagt merke til Vallamarka, det nye flotte bygget i Dalevegen? - No kan vi feire at kommunen har overteke bygget frå Veidekke, som har leia byggingsprosjektet. Vi gratulerer alle i Ørsta kommune med eit flott nytt helsehus! Her får du ein liten smugkikk på kva du kan forvente av Vallamarka.
 • Snart på plass i Vallamarka
  Det nye bygget i Dalevegen har fått namnet Vallamarka. Bygget er eit helsehus med fleire ulike funksjonar, og er såleis ikkje berre «det nye legesenteret». Vallamarka inneheld omsorgsbustadar i dei to øvste etasjane, legeavdeling og legevakt vert i 1. etg., og i underetasjen vert det primært hjelpemiddellager og formidlingssentral av hjelpemiddel for heimebuande.
 • Helsestasjonen og fordeling av arealet i Dalevegen 24
  I dagens Møre-Nytt har Rådmann Wenche Solheim skrive følgande lesarinnlegg:

snakk med oss.png

Kontakt

Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering
919 95 744
@ Inger Liadal
Knut Åmås Seksjonsleiar Helse og velferd
70 04 98 69
@ Knut Åmås
Kristin Vik Seksjonsleiar bu og habilitering
950 56 613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
918 51 882
@ Oddvar Marøy
Login for redigering