Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg i Ørsta kommune skal sikre nødvendige og tilpassa tenester til dei som har behov for hjelp og støtte til eigenomsorg, dagleglivet sine gjeremål og eige livsopphald. Ørsta kommune skal gi heilskaplege, samordna og fleksible tenester i samråd med brukar og så nært knytt til heimen som råd. Tenestene skal bidra til at kvar einskild får leve eit mest mogleg sjølvstendig, aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre.
 
 

Fann du det du leita etter?

Nyhende

snakk med oss.png

Kontakt

Inger Liadal Seksjonsleiar omsorg og rehabilitering
919 95 744
@ Inger Liadal
Knut Åmås Seksjonsleiar Helse og velferd
70 04 98 69
@ Knut Åmås
Kristin Vik Seksjonsleiar bu og habilitering
950 56 613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
918 51 882
@ Oddvar Marøy
Login for redigering