Gå til hovedinnhold
Framsida > Skip Navigation LinksTenesteområde > Næringsliv og landbruk > Ørsta Næringskontor Gå til hovedinnhold
Tjenestekategori 

Ørsta Næringskontor

Opningstider: Måndag - Fredag 08-16

Stiftinga Ørsta Næringskontor er ei frittståande eining som er etablert og finansiert i eit samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv. Ørsta Næringskontor har som føremål å være eit servicekontor for næringsliv og næringsutvikling i Ørsta. Næringskontoret fungerer som ein kontaktbank for det lokale næringslivet og arbeider for auka utveksling av røynsler og kjøp/sal av tenester mellom lokale bedrifter.

Næringskontoret held kontakt med kommunen, fylkeskommunen, statelege etatar, Innovasjon Norge, finansinstitusjonar, forskingsinstitutt, skular og informasjonsbasar.

Næringskontoret skal stimulere til fagleg utvikling i det lokale næringslivet, tene dei etablerte bedriftene, og hjelpe nye bedrifter i gang og fremje samarbeid og styrkt organisering. Ørsta Næringskontor er leia av eit styre med fire representantar frå næringslivet og tre frå politisk og administrativ leiing i kommunen representert ved ordførar, rådmann og eit medlem frå formannskapet.

Ørsta Næringskontor driftar Ørsta kommune sitt lokale Hoppid.no kontor som gir rådgjeving og tilbyd kompetansehevande kurs for nyetablerarar.

Du finn meir informasjon om Næringskontoret gjennom lenkja til høgre.

KONTAKTINFORMASJON :

Kontaktperson:
Odd-Magne Vinjevoll - Dagleg leiar
Mobiltelefon: 906 15 145
e-post adresse: omv@orsta-nk.no

Kontoradresse:
Ivar Aasen gata 18
6150 Ørsta
Telefon 70 06 80 85
Telefaks 70 06 80 86

Postadresse:
Sti. Ørsta Næringskontor
Postboks 162
6151 Ørsta

e-post: post@orsta-nk.noTjenestekategori - info 
Kristin Mork , 29.02.2012 Tips ein ven Attendemelding Skriv ut
 
Tjenestekategori - rediger