Gå til hovedinnhold
FramsidaSkip Navigation Links Gå til hovedinnhold
Administrativ eining 

Ørsta kommune

Rådmannen er den øvste administrative leiaren for kommunen, og har det formelle ansvaret for at verksemda vert driven i samsvar med rammene som kommunestyret vedtek. Rådmannen har møte- og talerett i dei politiske utvala, med unnatak for kontrollutvalet.
Rådmannen er ansvarleg for at alle saker som vert lagt fram til politisk handsaming er forsvarleg utgreidde og at politiske vedtak vert sett i verk.
Under rådmannen er kommunen organisert med 9 seksjonar og 5 stabsfunksjonar;

Sjå organisasjonskart.

Servicekontoret er det første du møter når du kjem inn på rådhuset. Her vil du få utført ei rekkje oppgåver, eller få hjelp vidare.
Kommunen har avtale med likningskontoret/folkeregisteret om nokre førstelinetenester i servicekontoret.

Post som er adressert til Ørsta kommune vil verte journalført og handsama etter gjeldende rutinar. Servicekontoret er sentralt postmottak for heile rådhuset.

I menyen til venstre kan du lese meir om dei ulike seksjonane og arbeidsområda deira.


Kommunenr : 1520

Vår bank: Sparebank 1 Volda Ørsta, kontonr. 3992.07.30144

Opningstider

08.00 - 15.30

Kontaktinformasjon

Adresse

Dalevegen 6
6153 Ørsta

Besøksadresse

Dalevegen 6
6153 Ørsta

Telefon

70049700

Fax

70049711

E-post

postmottak@orsta.kommune.no
Enhet - info 
 
Enhet - rediger 
iconSøk etter tilsett 
iconSøk etter tilsett - fornamn 
iconSøk etter tilsett - etternamn 
Søk (person) 
Kart [1]